1

Điền đầy đủ thông tin ứng tuyển dưới đây

Bạn được nhân viên MED giới thiệu?

Thông tin người ứng tuyển

Kinh nghiệm làm việc của bạn: